Eiendomsdrift og effektive selvbetjeningsløsninger knyttet til kontordrift er viktige fokusområder for effektivitetsøkninger og inntjening.

 

Procon Digital har utviklet produktgruppen Procon DigitalResepsjon™ som består av flere enkeltstående digitale kontor- og eiendomsløsninger som kan integreres med hverandre eller operere som selvstendige løsninger.

 

Gjennom bruk av Procon DigitalResepsjon™ kan resepsjonstjenesten gjøres fullstendig selvbetjent uten eget personell til oppgaven der alt håndteres digitalt. Dette gir en kost/nytte-effekt som for mange vil være betydelig.

 

Blant produktene i Procon DigitalResepsjon™ finner man bl.a.

 

eiendom1
eiendom2
eiendom3

 

Kontakt oss for mer informasjon om våre ulike løsninger.

 

Les mer om Procon DigitalResepsjon™

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS