Helse og omsorgsminister Bent Høie åpnet Procon Digitals nye selvbetjeningsløsning på NordlandssykehusetHvorfor skal sykepleiere og hjelpepleiere bruke sin verdifulle tid til å ta i mot pasienter/besøkende når de ankommer fastlegen, sykehuset eller sykehjemmet, og hvorfor skal de bruke tiden til å ta i mot betaling etter behandling når denne tiden bør brukes på helserelatert arbeid og bidra til økt effektivitet i helsevesenet ?

 

Procon Pasientterminal finner man nå på en rekke sykehus og fastlegekontorer over hele landet der de på en elegant og effektiv måte ønsker pasienten velkommen.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie hadde den glede å kunne åpne Nordlandssykehusets nye selvbetjeningsløsning på pasientterminaler levert av Procon Digital da løsningene er helt i tråd med myndighetenes fokus på effektivisering innen helsesektoren.

 

Procon InfoSøk for sykehjem og omsorgsboliger består av en selvbetjent, interaktiv infokioskløsning plassert i sykehjemmets inngangsareale der man enkelt gjennom infokioskens startportal finner frem til den informasjonen man søker.

 

Procon Ris & Ros gir ledelsen en god input fra pasientene/besøkende om status på oppfattelsen av deres tjenester gjennom bruk av smilefjes-symboler.

 

Procon Wayfinder gir pasienter og besøkende en visuell guiding til hvordan finne frem til riktig avdeling på sykehusområdet og sykehjemmene.

 

Kontakt oss for mer informasjon om våre ulike løsninger.

 

 

helse3
helse4
helse1
helse2

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS