Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon Airport Wayfinder

Kategori: Infokiosker

 

Procon Airport Wayfinder – selvbetjent flyplassinformasjon øker reisegleden

 

Procon Airport Wayfinder er en interaktiv, digital infotavle utviklet av Procon Digital AS i forbindelse med at selskapet i 2013 fikk oppdraget med å levere en informasjonsløsning til Avinor Oslo Lufthavn.

 

Procon Airport Wayfinder er en komplett informasjonsløsning bestående av en interaktiv infokiosk med touchdisplay og skanner der den reisende enkelt kan skanne sin billett og få all relevant informasjon knyttet til oppholdet på flyplassen.

 

Procon Airport Wayfinder er koplet direkte mot flyplassens database for butikker gjennom en dynamisk integrasjon, og gjennom integrerte databasekoplinger knyttes også opp all annen relevant informasjon som f.eks. flyavganger/-ankomster, flytog, flybusser, NSB, m.m.

 

Procon Airport Wayfinder  bruker et enkelt kart som er integrert med et digitalt  rutenett.  Det er derfor enkelt å plassere eller flytte en butikk direkte i flyplassens  database, og definere alle aktuelle parametere for veivisning. Veivisning på kartet opprettes automatisk.

 

Den digitale Infotavlen  kan leveres i  flere  størrelser, både for horisontal og vertikal  montering. Infotavlen kan også leveres med heve- og senkeløsning for å tilfredsstille krav til universell utforming.

 

Procon Digital AS leverer den komplette løsning tilpasset den enkelte flyplass, og som også innbefatter full drift og driftsovervåking.

 

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS