Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon DigitalBank

Kategori: Innholdsløsninger

 

Øk effektiviteten i banklokalet med økt selvbetjening

 

Kravet til økt inntjening merkes av alle bankene. Dette kan i en moderne bank tilfredsstilles på ulike måter gjennom digitale løsninger i banklokalet i kombinasjon med den personlige kontakten.

 

Procon DigitalBank™ er en produktgruppe satt sammen av flere ulike digitale løsninger spesielt beregnet for banklokaler. Produktene i Procon DigitalBank™ kan fullintegreres med hverandre for å skape en komplett og effektiv selvbetjeningsform inne i banken uten at det går ut over ønsket om å møte kunden med et ansikt.

 

Produktene i Procon DigitalBank™ fungerer utmerket hver for seg, men kan også integreres med hverandre slik at man oppnår en fullintegrert digital løsning for økt effektivisering i bankens fysiske møte med sine kunder.

 

Gjennom Procon DigitalBank™ skaper man mer aktivitet i banklokalet der kundene oppholder seg, samtidig som man får vist frem mer av bankens øvrige produkter og tjenester, som igjen medfører økt salg av disse.

 

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre ulike muligheter innen Procon DigitalBank™.

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS