Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon Ris & Ros

Kategori: Innholdsløsninger

Procon Ris & Ros - enkel mulighet for å spore tilfredshet

 

Procon Ris & Ros gir publikum en enkel mulighet til å gi en respons på den kvalitet og effektivitet man har opplevd i sitt møte med butikker, helseinstitusjoner, kommuner, m.m.

 

Gjennom bruk av Smilefjes-symboler gis det en enkel og hurtig mulighet for å gjennomføre løpende brukerundersøkelse., samt gi mulighet for dybdespørsmål.

 

Procon Ris & Ros inkluderer også en solid statistikk som gir helseinstitusjonen, kommunen, butikken, etc. en god oversikt som viser hvilke områder man bør definere som fokusområder med forbedringspotensiale for å kunne høyne kvaliteten og servicegraden overfor publikum.

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS