Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon Digital BankVert

Kategori: Innholdsløsninger

Procon Digital BankVert – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert ansikt. Tilfredsstiller GDPR-krav.

 

Ved å bruke Procon Digital BankVert som bankens mottakssortering økes effektiviteten i banken, og kunden får en bedret kundeopplevelse ved at kvaliteten på kontakten med kunderådgiver blir mer effektiv.

 

- Besøksregistrering - Digital håndtering av avtalte møter gjennom selvregistrering av ankomst

- Køsystem - Håndtering av dropin-kunder basert på kundens tema gjennom et køsystem

 

Noen kunder har avtalt møte på forhånd, mens andre kommer som dropin-kunder.

Disse må behandles forskjellig, der forhåndsavtalte møter må kunne betjene seg selv

der det fort kan bli et irritasjonsmoment om den besøkende må vente i en kø for å

melde sin ankomst.

 

Procon Digital BankVert fokuserer på effektiv sortering av besøkende og kunder som

kommer til banken.

 

Den Digitale BankVerten kan ha ulikt innhold, men med hovedfokus på:

- Automatisk håndtering av avtalte møter gjennom selvregistrering av ankomst

- Håndtering av dropin-kunder basert på kundens tema gjennom et køsystem, som f.eks.

     - Forsikring

     - Lån

     - Eiendomsmegling

     - Etc.

 

Procon Digital BankVert øker effektiviteten gjennom automatisk besøksmottak.

Dersom kunden allerede har avtalt møte taster kunden enkelt inn sitt eget navn og

telefonnummer ved ankomst, og velger hvem man har avtale med. En automatisk SMS-

varsling skjer da til besøksmottaker om at den besøkende har kommet og er klar til å

bli hentet.

 

Procon Digital BankVert gir banken et spennende køsystem med god oversikt over

dropin-køene, med effektiv køsortering og –oversikt basert på kundens behov.

Det kan også leveres særskilt varsling i banken når kunden velger enkelte temaer,

f.eks. «Eiendomsmegling».

 

Procon Digital BankVert tilpasses den enkelte banks behov, og har standardinnhold

med selvbetjent Besøksregistrering og Dropin køsystem. I tillegg kan det etableres

hurtiginformasjon av ulik art, gjerne også som guiding til de ulike tjenester i banken.

Løsningen gir mulighet for god statistikkuthenting for en bedret kunnskap om bankens

Dropin-kunder. Den Digitale BankVerten kan også leveres med integrert køprinter

relatert til ulike køer ut fra kundens tema.

 

Kontakt oss for en nærmere prat om hvordan din banks Digitale BankVert kan bli.

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS