Procon Digital AS er et resultat etter sammenslåing av driften av flere IT-selskaper, der selskapet bl.a. er gründerbedriften av infokioskbransjen i Norge. Vi har siden 1999 levert selvbetjente, interaktive informasjons- og kommunikasjonsløsninger til mange bransjer i inn- og utland, og fremstår som en kompetansefabrikk innen digitale selvbetjeningsløsninger gjennom bruk av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert der folk ferdes.
 
Procon Digital AS er 100% medarbeidereid.

Kompetanseområder

Selskapet har mange egenutviklede konseptløsninger for flere ulike bransjer basert på prinsippet med informasjon som ferskvare, og selskapet har stadig satt nye standarder for tilgjengelighet. Procon Digital ligger i første rekke ved utvikling av løsninger der ulik type teknologi føres sammen til selvbetjenings- og visningsløsninger med brukervennlige og sikre grensesnitt presentert for brukeren gjennom selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert i alle typer miljøer. Gjennom effektive brukerportaler og modulstruktur gjør dette løsningene fra Procon Digital unike.

Samfunnsprofil

Procon Digital har en meget sterk samfunnsorientert profil og innstilling, og anser at selskapet har en viktig rolle i utviklingen av den digitale, offentlige hverdag i Norge. Selskapets fokus på å etablere gode selvbetjeningsløsninger i det offentliges dialog med brukerne til en gunstigst mulig pris er derfor en prioritert satsning for selskapet.

Produkter og løsninger

Blant selskapets produkter og løsninger finner man bl.a. et stort utvalg av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer. Selskapet har videre utviklet en rekke innholdsløsninger basert på modulprinsippet, og som gjør det mulig å integrere løsningene til egnet samspill basert på ulike løsningsbehov. 

 • Procon Airport Wayfinder
 • Procon Besøksregistrering
 • Procon Betalingskiosker
 • Procon DigitalBank™
 • Procon DigitalHelse
 • Procon DigitalKommune™
 • Procon DigitalResepsjon
 • Procon Fotokiosk
 • Procon InfoSøk™ for sykehjem og omsorgsboliger
 • Procon IPS Interaktive Skilt og Videovegger
 
 • Procon IPS™ InfoTV – Digital Signage (storskjermløsninger)
 • Procon IPS-E RoomManager
 • Procon ISK™ – Interaktiv, Selvbetjent Kommune
 • Procon Køsystemer
 • Procon Nettbankterminaler
 • Procon Pasientterminaler
 • Procon Reiselivs- og kulturportaler
 • Procon Ris & Ros
 • Procon Turistkiosker (godkjent som selvbetjent turistkontor)
 • Procon Wayfinder for sykehus og kjøpesentre

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS