Procon Digital AS er et resultat etter sammenslåing av driften i IT-selskapene TS Procon AS, DigiChannel AS og Sign-IT AS (tidl. Touch-IT AS) der TS Procon AS var gründerbedriften av infokioskbransjen i Norge. Selskapet har siden 1999 levert selvbetjente, interaktive informasjons- og kommunikasjonsløsninger til mange bransjer i inn- og utland, og fremstår som en kompetansefabrikk innen digitale selvbetjeningsløsninger gjennom bruk av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert der folk ferdes.
 
Procon Digital AS er eiet av ansatte i selskapet.

Kompetanseområder

Selskapet har utviklet mange ulike konseptløsninger for flere bransjer basert på prinsippet med informasjon som ferskvare, og selskapet har stadig satt nye standarder for tilgjengelighet. Procon Digital ligger i første rekke ved utvikling av løsninger der ulik type teknologi føres sammen til selvbetjenings- og visningsløsninger med brukervennlige og sikre grensesnitt presentert for brukeren gjennom selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert i alle typer miljøer. Gjennom effektive brukerportaler gjør dette løsningene fra Procon Digital unike.

Samfunnsprofil

Procon Digital har en meget sterk samfunnsorientert profil og innstilling, og anser at selskapet har en viktig rolle i utviklingen av den digitale, offentlige hverdag i Norge. Selskapets fokus på å etablere gode selvbetjeningsløsninger i det offentliges dialog med brukerne til en gunstigst mulig pris er derfor en prioritert satsning for selskapet.

Produkter og løsninger

Blant selskapets produkter og løsninger finner man bl.a. et stort utvalg av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer. Selskapet har videre utviklet en rekke innholdsløsninger basert på modulprinsippet, og som gjør det mulig å integrere løsningene til egnet samspill basert på ulike løsningsbehov. 

 • Procon Airport Wayfinder
 • Procon Besøksregistrering
 • Procon Betalingskiosker
 • Procon DigitalBank™
 • Procon DigitalHelse
 • Procon DigitalKommune™
 • Procon DigitalResepsjon
 • Procon Fotokiosk
 • Procon InfoSøk™ for sykehjem og omsorgsboliger
 • Procon IPS Interaktive Skilt og Videovegger
 
 • Procon IPS™ InfoTV – Digital Signage (storskjermløsninger)
 • Procon IPS-E RoomManager
 • Procon ISK™ – Interaktiv, Selvbetjent Kommune
 • Procon Køsystemer
 • Procon Nettbankterminaler
 • Procon Pasientterminaler
 • Procon Reiselivs- og kulturportaler
 • Procon Turistkiosker (godkjent som selvbetjent turistkontor)
 • Procon Wayfinder for sykehus og kjøpesentre

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS