Procon Digital - Produkter

Procon Outdoor

Kategori: Infokiosker

Procon Outdoor er en samling av ulike infokiosktyper beregnet for utendørs plassering i det offentlige rom.

 

Procon Digital har mange års erfaring med utendørs infokioskløsninger.

 

Procon Digital utplasserte de første utendørs infokioskene allerede i 2004, og i løpet av disse årene har de utendørs infokioskene blitt utsatt for det meste; Springflo, lynnedslag, nedising, solstek, hærverksforsøk – produktfamilien Procon Outdoor har stått i mot og overlevd de alle.

 

Procon Outdoor er spesielt egnet i kombinasjon med Procon Turist- og kulturportal og Procon ISK™ for kommunene, samt godt egnet for bruk knyttet til Samferdsel.

 

Gjennom Procon Driftsovervåking passer vi på infokiosken for deg for optimal oppetid, og Procon Sikkerhetsbrowser sørger for korrekt innhold og bruk til enhver tid.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike produktene og løsningene innen Procon Outdoor.

 

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS